Trầm Hương chìm nước

Trầm Hương chìm nước là Trầm loại 1 hoặc loại 2. Do lượng tinh dầu đặc nên trọng lượng nặng hơn lực đẩy của nước.

Trầm chìm nước rất hiếm và khó tìm, khu vực ở Việt Nam hay có trầm chìm thường là vùng núi cao Quảng Nam, Quảng Bình, Kontum và Núi Khánh Hòa (dọc theo dãy Trường Sơn)

Kỳ Nam là một dạng tồn tại rất quý và hiếm gặp của Trầm. Trầm loại 1 ở điều kiện lý tưởng sẽ hình thành nên Kỳ Nam

Kiểu hiển thị:
 • 8-tram-huong-187

  Vòng Trầm chìm nước – VN.1023

  Vòng tay Trầm hương trầm Việt Nam tự nhiên chìm nước

  Trầm chóp mũ Việt Nam chìm nước 100%, mùi vĩnh viễn. Vùng Nha Trang, Khánh Hòa.

  Nặng 19gram

  Vòng tay cho nam hoặc nữ.

  Bảo hành trọn đời

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-170

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (8g) – A8

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (8g) – A8

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 8 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-140

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (4g) – A7

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (4g) – A6

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 4 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-133

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (7g) – A6

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (7g) – A6

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 7 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-129

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (12g) – A5

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (12g) – A5

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 12 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-125

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (9g) – A4

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (9g) – A4

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 9 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-124

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (11g) – A3

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (11g) – A3

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 11 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-119

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (18g) – A2

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (18g) – A2

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 18 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • 8-tram-huong-114

  Trầm rục Việt Nam chìm nước (3g) – A1

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (3g) – A1

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Nặng: 3gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  Thêm vào giỏ hàng
 • img_5749

  Chuỗi tinh dầu trầm VTR-6

  550,000 

  Chuỗi tốc trầm hương Việt Nam nấu tinh dầu rin. Vòng rất thơm và nặng. Mùi hương vĩnh viễn

  Vòng có thể dùng để đeo cổ, hoặc đeo tay bằng cách cuộn nhìu vòng. Dùng cho cả nam lẫn nữ.

  Kích thướt hạt 6mm

  Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng trầm hương ép dầu cao cấp vt106

  Vòng tinh dầu Trầm cao cấp VT-106

  650,000 

  Vòng VT-106 được ép tinh dầu trầm hương cao cấp.

  Mùi thơm ngọt đậm. Rất nặng, đeo chắc tay.

  Thêm vào giỏ hàng
 • img_5702

  Vòng chìm nước VT-CN23

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Nặng 9g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đọc tiếp
 • Trầm Chìm Nước
  img_5700

  Vòng chìm nước VT-CN22

  Vòng tay trầm hương chìm nước

   

  Nặng 8g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đã Bán

  Đọc tiếp
 • Trầm Chìm Nước
  img_5699

  Vòng chìm nước VT-CN21

  22,400,000 

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Vùng núi Phước Sơn – Quảng Nam

  Nặng 28g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm Chìm Nước
  img_5698

  Vòng chìm nước VT-CN20

  10,400,000 

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Vùng núi Phước Sơn – Quảng Nam

  Nặng 13g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đã Bán

  Đọc tiếp
 • img_5697

  Vòng chìm nước VT-CN19

  16,000,000 

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Vùng núi Phước Sơn – Quảng Nam

  Nặng 20g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Thêm vào giỏ hàng
 • img_5696

  Vòng trầm rục chìm nước VT-CN18

  11,200,000 

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Vùng núi Phước Sơn – Quảng Nam

  Nặng 14g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Thêm vào giỏ hàng
 • img_9555

  Vòng tay trầm hương Việt Nam Chìm Nước VN-77

  Đặc điểm chi tiết: Dây trầm tự nhiên chìm nước. Những mảnh trầm rục, kết tinh lâu năm, xâu lại thành 1  vòng tròn,  mùi thơm ngọt của núi Quảng Nam. Đeo lên tay sẽ phát mùi mạnh. 

  – Kich cỡ hạt : 8mm. Nặng :  gram .Giá thường tính theo gram.

  – Liên hệ: 0901.900.909

  Đọc tiếp
 • img_9585

  Vòng trầm hương chìm nước – VTR-9999

  Hàng trầm hương chìm nước, kết cấu hạt chắt, độ kết tinh dầu nhiều, thả nước chìm nhanh  theiá thường tính theo gram.

  Đọc tiếp
 • IMG_8720

  Vòng trầm núi lâu năm VTR-3968

  6,800,000 

  Mô tả sản phẩm

  Đặc điểm chi tiết: Dây trầm tự nhiên từ núi rừng tự nhiên. Những mảnh trầm rục, kết tinh lâu năm, xâu lại thành 1  vòng tròn,  mùi thơm ngọt của núi Quảng Nam. Đeo lên tay sẽ phát mùi mạnh. 

  – Kich cỡ hạt : 17mm . Nặng : 24 gram .Giá thường tính theo gram.

  – Liên hệ: 0901.900.909

  Thêm vào giỏ hàng
 • IMG_8718

  Vòng tay trầm hương Việt Nam Chìm Nước VN-9349

  17,000,000 

  Mô tả sản phẩm

  Đặc điểm chi tiết: Dây trầm tự nhiên chìm nước. Những mảnh trầm rục, kết tinh lâu năm, xâu lại thành 1  vòng tròn,  mùi thơm ngọt của núi Quảng Nam. Đeo lên tay sẽ phát mùi mạnh. 

  – Kich cỡ hạt : 16mm . Nặng : 17.5 gram .Giá thường tính theo gram.

  – Liên hệ: 0901.900.909

  Thêm vào giỏ hàng

Showing all 21 results