Hướng dẫn trồng và bón phân cho cây dó bầu Trầm

cay do bau

Hướng dẫn: Kỹ thuật trồng cho cây dó bầu:
+ Mật độ trồng : Cây cách cây 2.5 m
+ Hố trồng : 0.5 m2
+ Chiều sâu 0.5 m
+ Lưu ý: Khi trồng bóc vỏ bầu nylon, lấp đất vừa bằng miệng bọc
Cách bón phân cho cây dó bầu mới trồng:
+ Khi trồng , bón phân NPK vào đất (80-100cây /1 kg phân NPK), cách bộ rễ 1 lớp đất khoảng 20cm để khi mọc rễ ra gặp phân cây sẽ phát triển tốt nhất.
+ Không bón trực tiếp vào gốc cây dó bầu.
+ Nếu bón hữu cơ vi sinh thì trộn đều vào đất (10-20cây /1 kg phân ). Vì hữu cơ không ảnh hưởng đến cây dó mới trồng, mà só có lợi khi cây đã phát triển.

Thời điểm thích hợp nhất để trồng cây dó bầu là lúc vừa mưa xong.
Khi trồng gặp thời tiết khô hạn thì phải tưới nước cho cây, chỉ cần tưới cho cây dó bầu con mới trồng.

Khi cây trưởng thành, chỉ cần làm cỏ, bón phân cho đất.