Trầm hương hút thuốc – trầm sánh Việt Nam

Trầm Hương hút thuốc đã cắt nhỏ thành phẩm. Độ dài 5cm.

trầm hương sánh hút thuốc
trầm hương sánh hút thuốc

Khi hút thuốc có sánh trầm làm vừa làm giảm nicotine trong thuốc lá, giúp giảm bớt tính độc hại của thuốc và tăng độ thơm.

 

trầm hút thuốc
trầm hút thuốc

Sản phẩm được sản xuất bởi DNTN Việt Trầm Hương.

 

trầm sánh
trầm sánh

Bao bì đừng bằng hộp gỗ rất đẹp và lịch sự, phù hợp với việc tiếp khách hàng.

 

trầm hương để hút thuốc
trầm hương để hút thuốc

 

Đây là trầm nguyên liệu dùng để cắt thành trầm hút thuốc. Có nhiều loại từ loại A, B, C, D.

tram huong sanh nguyen lieu
tram huong sanh nguyen lieu