Trầm hương xông nhà (Trầm nuôi) – Giá hợp lý

Trầm miếng chưa tỉa. Trầm nuôi.

 

Jpeg

 

Trầm miếng đã làm sạch. Trầm nuôi

tram mieng xong nha 3000

 

tram mieng xong nha 6000

 

Trầm xông nhà tự nhiên

Jpeg

Trầm sánh dày – xông nhà

sanh day 1000

 

Trầm sánh mỏng

sanh mong 3500

Nhang cây
nhang tram huong - nhang cay

Nhang nụ

nhang tram huong - nhang nu

share post: