Chuỗi Tràng Hạt Trầm Hương

Chuỗi tràng hạt Phật Giáo làm từ gỗ Trầm Hương cao cấp, sử dụng để tụng kinh niệm Phật. Chuỗi hạt Trầm hương với rất nhiều mẫu mã đẹp và chất lượng. Bảo hành trọn đời bởi Việt Trầm Hương.

Kiểu hiển thị:

Showing all 16 results