Lư xông Trầm Hương

Lư xông Trầm hương, đỉnh đốt Trầm hương làm bằng đồng, gỗ, gốm sứ thủ công, dùng trong việc thờ cúng trong gia đình, dòng tộc

Kiểu hiển thị:

Hiển thị kết quả duy nhất