Trầm Hương chìm nước, Kỳ Nam

Hiển thị 1–24 của 29 kết quả

Trầm Hương chìm nước là Trầm loại 1 hoặc loại 2. Do lượng tinh dầu đặc nên trọng lượng nặng hơn lực đẩy của nước.

Trầm chìm nước rất hiếm và khó tìm, khu vực ở Việt Nam hay có trầm chìm thường là vùng núi cao Quảng Nam, Quảng Bình, Kontum và Núi Khánh Hòa (dọc theo dãy Trường Sơn)

Kỳ Nam là một dạng nhựa tồn tại rất hiếm gặp và quý của Trầm.