Trầm Hương chìm nước, Kỳ Nam

Trầm Hương chìm nước là Trầm loại 1 hoặc loại 2. Do lượng tinh dầu đặc nên trọng lượng nặng hơn lực đẩy của nước.

Trầm chìm nước rất hiếm và khó tìm, khu vực ở Việt Nam hay có trầm chìm thường là vùng núi cao Quảng Nam, Quảng Bình, Kontum và Núi Khánh Hòa (dọc theo dãy Trường Sơn)

Kỳ Nam là một dạng nhựa tồn tại rất hiếm gặp và quý của Trầm.

Kiểu hiển thị:
 • Trầm Hương chìm nước (A16)

  Giá: Liên hệ

  Nặng … gram

  Trầm Hương rục chìm nước, trầm rừng Việt Nam

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm hương chìm nước (A15)

  Giá: Liên hệ

  Nặng …. gram

  Trầm Hương rục chìm nước, trầm rừng Việt Nam

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm hương chìm nước (A14)

  Giá: Liên hệ

  Nặng 1.8 gram

  Trầm Hương rục chìm nước, trầm rừng Việt Nam

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm Hương chìm nước A12

  Giá: Liên hệ

  Nặng 3.7 gram

  Trầm Hương rục chìm nước, trầm rừng Việt Nam

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm hương chìm nước 12.7 gram (A11)

  Giá: Liên hệ

  Nặng 12.7 gram

  Trầm Hương rục chìm nước, trầm rừng Việt Nam

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm Hương chìm nước 3g (A10)

  Giá: Liên hệ

  Nặng 3 gram

  Trầm Hương chìm nước, trầm rừng Việt Nam

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm Việt Nam chìm nước 3.6g (A9)

  Giá: Liên hệ

  Nặng 3.6 gram

  Trầm Hương rục chìm nước, trầm rừng Việt Nam

  Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng trầm đeo cổ (chìm nước) CN24

  Giá: Liên hệ

  Vòng Trầm Hương chìm nước 100%. Hàng núi tự nhiên.

  Dùng đeo cổ rất đẹp và thơm.

  Vòng nặng 18gram

  Giá cụ thể liên hệ Zalo: 0989.597.579

  Đọc tiếp
 • Vòng Trầm chìm nước – VN.1023

  Giá: Liên hệ

  Vòng tay Trầm hương trầm Việt Nam tự nhiên chìm nước

  Trầm chóp mũ Việt Nam chìm nước 100%, mùi vĩnh viễn. Vùng Nha Trang, Khánh Hòa.

  Nặng 19gram

  Vòng tay cho nam hoặc nữ.

  Bảo hành trọn đời

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (8g) – A8

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (8g) – A8

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 8 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (4g) – A7

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (4g) – A6

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 4 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (7g) – A6

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (7g) – A6

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 7 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (12g) – A5

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (12g) – A5

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 12 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (9g) – A4

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (9g) – A4

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 9 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (11g) – A3

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (11g) – A3

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 11 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (18g) – A2

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (18g) – A2

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc quý trong Đông Y, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  Nặng: 18 gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Thêm vào giỏ hàng
 • Trầm rục Việt Nam chìm nước (3g) – A1

  Giá: Liên hệ

  Trầm Hương loại 1 hàng rục Việt Nam chìm nước (3g) – A1

  Hàng thơm và cứng. Mùi vĩnh viễn không mất. Trầm chìm nước 100% bao test tất cả các kiểu.

  Có thể dùng làm thuốc, hoặc làm Mặt dây chuyền, mang theo bên người để cầu may mắn và xua đuổi tà khí.

  (Trầm rục: là trầm hương nằm trong đất đá, được các Phu Trầm tìm thấy trong rừng sâu. Trầm rục tích tụ trong cây dó bầu hàng trăm năm, sau đó nằm trong đất rất lâu và không thể bị phân hủy trong mọi điều kiện thời tiết tự nhiên)

  Nặng: 3gram.

  Bảo hành: trọn đời.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng chìm nước VT-CN23

  Giá: Liên hệ

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Nặng 9g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đọc tiếp
 • Trầm Chìm Nước

  Vòng chìm nước VT-CN22

  Giá: Liên hệ

  Vòng tay trầm hương chìm nước

   

  Nặng 8g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đã Bán

  Đọc tiếp
 • Trầm Chìm Nước

  Vòng chìm nước VT-CN21

  Giá: Liên hệ

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

   

  Nặng 28g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đọc tiếp
 • Trầm Chìm Nước

  Vòng chìm nước VT-CN20

  Giá: Liên hệ

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Nặng 13g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đã Bán

  Đọc tiếp
 • Vòng chìm nước VT-CN19

  Giá: Liên hệ

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Nặng 20g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đọc tiếp
 • Vòng trầm rục chìm nước VT-CN18

  Giá: Liên hệ

  Vòng tay trầm hương rục chìm nước

  Nặng 14g

  Vĩnh viễn không mất mùi và không bạc màu

  Đọc tiếp
 • Vòng tay trầm hương Việt Nam Chìm Nước VN-77

  Giá: Liên hệ

  Đặc điểm chi tiết: Dây trầm tự nhiên chìm nước. Những mảnh trầm rục, kết tinh lâu năm, xâu lại thành 1  vòng tròn,  mùi thơm ngọt của núi Quảng Nam. Đeo lên tay sẽ phát mùi mạnh. 

  – Kich cỡ hạt : 8mm. Nặng :  gram .Giá thường tính theo gram.

  – Liên hệ: 0901.900.909

  Đọc tiếp
 • Vòng trầm hương chìm nước – VTR-9999

  Giá: Liên hệ

  Hàng trầm hương chìm nước, kết cấu hạt chắt, độ kết tinh dầu nhiều, thả nước chìm nhanh  theiá thường tính theo gram.

  Đọc tiếp
 • Vòng trầm núi lâu năm VTR-3968

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Đặc điểm chi tiết: Dây trầm tự nhiên từ núi rừng tự nhiên. Những mảnh trầm rục, kết tinh lâu năm, xâu lại thành 1  vòng tròn,  mùi thơm ngọt của núi Quảng Nam. Đeo lên tay sẽ phát mùi mạnh. 

  – Kich cỡ hạt : 17mm . Nặng : 24 gram .Giá thường tính theo gram.

  – Liên hệ: 0901.900.909

  Đọc tiếp
 • Vòng tay trầm hương Việt Nam Chìm Nước VN-9349

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Đặc điểm chi tiết: Dây trầm tự nhiên chìm nước. Những mảnh trầm rục, kết tinh lâu năm, xâu lại thành 1  vòng tròn,  mùi thơm ngọt của núi Quảng Nam. Đeo lên tay sẽ phát mùi mạnh. 

  – Kich cỡ hạt : 16mm . Nặng : 17.5 gram .Giá thường tính theo gram.

  – Liên hệ: 0901.900.909

  Đọc tiếp
 • Vòng tay trầm núi lâu năm Việt Nam VN-9339

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Đặc điểm chi tiết: Những mảnh trầm rục, kết tinh lâu năm, xâu lại thành 1  vòng tròn,  mùi thơm ngọt của núi Quảng Nam. Đeo lên tay sẽ phát mùi mạnh. 

  – Kich cỡ hạt : 16mm. Cân nặng : 15.8 gram. Giá thường tính theo gram.

  – Liên hệ: 0901.900.909

  Đọc tiếp

Showing all 28 results