Vòng tay Trầm Hương VT-069

Vòng tay Trầm Hương VT-069

Tốc dó dằn xanh Việt Nam tự nhiên. Đen đẹp, đeo rất nặng tay

Hạt 18mm

800,000