Vòng tay Trầm Hương VT068

Vòng tay Trầm Hương VT068

Trầm Dó dằn đá Việt Nam tự nhiên, rất nặng tay

Hạt 12mm

400,000 

Khả dụng:

Hết hàng