Vòng tay VTDD-112

Vòng tay trầm dó dằn xanh tự nhiên, mùi và vân nguyên rin

hạt 10mm và 12mm

700,000 

Mô tả sản phẩm

img_5844