Vòng VTDD-110

Vòng tay trầm dó dằn xanh Tự nhiên, mùi và màu nguyên rin.

hạt 8mm và 9mm

550,000 

Mô tả sản phẩm

img_5846