fbpx

Mặt dây chuyền Trầm Hương

Showing all 7 results

Mặt dây chuyền trầm núi DC103

Xuất sứ : Trầm hương việt Nam
Đặc điểm : hàng núi lâu năm , mùi thơm nhẹ, quý
– Mã số Sản phẩm: DC103
– Liên hệ: 0901.900.909

Mặt dây chuyền trầm núi DC103

Xuất sứ : Trầm hương việt Nam
Đặc điểm : hàng núi lâu năm , mùi thơm nhẹ, quý
– Mã số Sản phẩm: DC103
– Liên hệ: 0901.900.909

Di Lạc bọc bạc

850,000 

Xuất sứ : Trầm hương việt Nam
Đặc điểm : tốc già, mùi thơm nhẹ, bọc bạc
– Mã số Sản phẩm: TB86
– Liên hệ: 0901.900.909

Di Lạc bọc bạc

Xuất sứ : Trầm hương việt Nam
Đặc điểm : tốc già, mùi thơm nhẹ, bọc bạc
– Mã số Sản phẩm: TB86
– Liên hệ: 0901.900.909

850,000 

Di lạc bọc vàng TV87

2,500,000 

Xuất sứ : Trầm hương việt Nam
Đặc điểm : tốc già, mùi thơm nhẹ, vàng 18k (9 phân)
– Mã số Sản phẩm: TV87
– Liên hệ: 0901.900.909

Di lạc bọc vàng TV87

Xuất sứ : Trầm hương việt Nam
Đặc điểm : tốc già, mùi thơm nhẹ, vàng 18k (9 phân)
– Mã số Sản phẩm: TV87
– Liên hệ: 0901.900.909

2,500,000 

Di Lạc bọc vàng 18k

Mặt Dây chuyền bọc vàng hình Phật Di Lạc bằng trầm rất thơm.
Chất liệu: Trầm Hương Việt Nam và Vàng loại 18k.
Mã số: DC03

– Liên hệ: 0901.900.909

Di Lạc bọc vàng 18k

Mặt Dây chuyền bọc vàng hình Phật Di Lạc bằng trầm rất thơm.
Chất liệu: Trầm Hương Việt Nam và Vàng loại 18k.
Mã số: DC03

– Liên hệ: 0901.900.909