Chuỗi 108 hạt, trầm Việt Nam – VTR.11VN

3,800,000 

Chuỗi hạt Trầm hương 108 đeo cổ, tock núi Việt Nam tự nhiên – mùi thơm vĩnh viễn.

Hạt: 8 mm – Nặng: 18gram.

Chuỗi đủ 108 hạt Phật Giáo. Có thể đeo cổ hoặc đeo tay (bằng cách cuốn lại nhiều vòng)

Bảo hành: trọn đời.