Vòng đeo tay 14 hạt

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Vòng đeo tay Trầm Hương 14 hạt có ý nghĩa gì?

Vòng đeo tay Trầm Hương 14 hạt đại diện cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm có ý nghĩa là người hiến tặng năng lực Không sợ hãi, luôn An yên, Hạnh phúc. (Vô Úy có nghĩa là Không Sợ)

Trước những áp lực trong cuộc sống, 14 Pháp Vô Úy giúp ta có năng lực đứng vững trước mọi sóng gió, không sợ hãi, đương đầu với khó khăn với một tinh thần vững vàng. Từ đó

Theo quan niệm luân hồi thì số 14 chia 4 dư 2 đại diện cho số Lão nên rất tốt (1-Sinh, 2-Lão, 3-Bệnh, 4-Tử)

Sản phẩm Vòng Trầm 14 hạt – 16 ly hoặc 15 ly

Các sản phẩm vòng trầm hương 14 hạt tròn thường có cỡ 16 ly hoặc 15 ly


Tác dụng khi đeo vòng trầm 14 hạt

 • Đeo vòng tay trầm hương 14 hạt giúp tập trung năng lượng tốt, tách khỏi các năng lượng tiêu cực không tốt cho tinh thần ngươi đeo. Vì vậy người đeo vòng trầm 14 hạt sẽ cảm thấy khỏe mạnh và vui tươi hơn.
 • Trầm hương mang trên tay đem lại may mắn, bình an trong cuộc sống, là vật phẩm phong thủy cầu Tài Lộc rất tốt.
 • Trầm giúp trừ tà khí, âm khí không tốt cho người đeo.
 • Mùi hương của trầm giúp tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng và tạo giấc ngủ sâu hơn.

14 Năng lực Vô Úy của Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Kinh Pháp Hoa (phẩm Phổ Môn) đề cập đến 14 năng lực vô úy của Đức Bồ tát Quán Thế Âm:
 1. Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não.
 2. Giúp chúng sanh không bị lữa dữ thiêu đốt.
 3. Giúp chúng sanh không bị nước lớn nhận chìm.
 4. Giúp chúng sanh không bị ác quỷ làm hại.
 5. Giúp chúng sanh thoát khỏi đao trượng.
 6. Giúp chúng sanh không bị ác quỷ, ác thần trông thấy.
 7. Giúp chúng sanh thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
 8. Giúp chúng sanh thoát khỏi giặc cướp.
 9. Giúp chúng sanh dứt trừ tham dục.
 10. Giúp chúng sanh xa lìa nóng giận.
 11. Giúp chúng sanh đoạn trừ si ám.
 12. Giúp chúng sanh cầu được con trai.
 13. Giúp chúng sanh cầu được con gái.
 14. Giúp chúng sanh niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì được vô lượng lợi ích.