Tượng Trầm hương

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tượng Phật Trầm hương: Tượng Quan Âm Bồ Tác, Đức Phật Như Lai, Di Lạc, Tượng Quan công làm từ tốc gỗ trầm.
Tượng Trầm Hương được chạm khắc tinh tế và phù hợp với mọi không gian.