Trầm Lào bọc vàng 14k 10li + Phúc Lộc Thọ

3,500,000 

Vòng tay trầm hương bọc vàng 14k chữ Phúc Lộc Thọ Việt Nam

Chất liệu Trầm Hương Lào.

Mã số PLT58

Miễn phí ship đơn hàng >1 triệu

Nhận hàng, Kiểm tra và thanh toán

Tặng nhang Nụ đơn hàng >2 triệu