Vòng tay trầm hương T1030

Vòng tay Trầm hương Indonesia T1030

Chất liệu trầm Indonesia , Vân trầm đẹp và mùi thơm vĩnh viễn.

Hạt 10mm

Bảo hành trọn đời

2,500,000  1,800,000 

Mô tả sản phẩm

vòng tay trầm hương T1030
vòng tay trầm hương T1030
vòng tay trầm hương T1030
vòng tay trầm hương T1030