Trầm hương mảnh (nấm)

Liên hệ

Trầm hương mảnh dạng nấm được khai thác từ khác vùng núi cao ở Việt Nam mà đặt trưng nhất là trầm hương Nha Trang Khánh Hòa và Trầm Hương núi Quảng Nam.

Miễn phí ship đơn hàng >1 triệu

Nhận hàng, Kiểm tra và thanh toán

Tặng nhang Nụ đơn hàng >2 triệu

Mã: manh-nam Danh mục: