Trầm kiến núi

Liên hệ

Trầm hương kiến núi vùng Quảng Nam, mùi thơm cực kỳ ngọt.

Tổng lô 5kg cả hàng kiến vòng cảnh và kiến mảnh.

Miễn phí ship đơn hàng >1 triệu

Nhận hàng, Kiểm tra và thanh toán

Tặng nhang Nụ đơn hàng >2 triệu

Mã: MANH-02 Danh mục: