Trầm kiến núi

Trầm hương kiến núi vùng Quảng Nam, mùi thơm cực kỳ ngọt.

Tổng lô 5kg cả hàng kiến vòng cảnh và kiến mảnh.

Mô tả

tram-kien-nui-4

trầm hương rừng tự nhiên

trầm hương rừng tự nhiên

tram-kien-nui-2 tram-kien-nui-1

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Trầm kiến núi”

Địa chỉ email sẽ không được công bố.