Trầm rừng Việt Nam VNB-238

2,300,000 

Vòng tay trầm hương vnb-238

Trầm rừng Việt Nam, mùi thơm ngọt và vân trầm tự nhiên

Hạt 17mm

Nặng 13g

Miễn phí ship đơn hàng >1 triệu

Nhận hàng, Kiểm tra và thanh toán

Tặng nhang Nụ đơn hàng >2 triệu

Hết hàng