Trúc thô đeo tay Trầm rừng Lào LA581

1,500,000 

Vòng trầm rừng Lào lâu năm, thơm sống, mùi mạnh.

Hạt 10li – 12li

Miễn phí ship đơn hàng >1 triệu

Nhận hàng, Kiểm tra và thanh toán

Tặng nhang Nụ đơn hàng >2 triệu