Vòng Trầm 108 hạt Tiên Phước Quảng Nam

1,200,000 2,200,000 

Vòng Dây Trầm Hương 108 hạt size 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly

Xuất xứ: Trầm tốc núi Tiên Phước Quảng Nam, già dầu

miễn phí ship trầm hươngFree ship đơn hàng >1triệu

mua hàng đồng kiểmNhận hàng, kiểm tra, thanh toán

quà tặng hấp dẫnTặng nụ trầm khi mua >2triệu