Vòng trầm Việt Nam VNB-239

2,500,000 

Vòng trầm Việt Nam VNB-239

Trầm rừng Việt, mùi ngọt, vân tốc trầm tự nhiên rất đẹp

Hạt 18mm

Nặng 15g

Miễn phí ship đơn hàng >1 triệu

Nhận hàng, Kiểm tra và thanh toán

Tặng nhang Nụ đơn hàng >2 triệu

Hết hàng