Vòng tay Trầm Hương Kalimantan ID1027

Vòng tay Trầm hương Indonesia vùng đảo nổi tiếng thế giới Kalimantan.

Chất liệu trầm quý hiếm, Vân trầm đẹp và mùi thơm mạnh vĩnh viễn.

Hạt 12mm

Bảo hành trọn đời

4,000,000 

Mô tả sản phẩm

id102712_vong_tay_tram_huong_kalimantan

id102711_vong_tay_tram_huong_kalimantan

id102710_vong_tay_tram_huong_kalimantan

id102709_vong_tay_tram_huong_kalimantan

id102708_vong_tay_tram_huong_kalimantan

id102706_vong_tay_tram_huong_kalimantan

id102703_vong_tay_tram_huong_kalimantan

id102701_vong_tay_tram_huong_kalimantan