fbpx

Chuỗi trầm hương 108 hạt TR.16

Chuỗi Trầm hương 108 hạt tock Indonesia vùng đảo nổi tiếng Kalimantan

Vân trầm siêu đẹp và cực kỳ thơm.

Hạt: hiện đang có 4 cỡ: 6mm – 7mm – 8mm – 9mm

Bảo hành trọn đời

Mô tả

28_929_vongtramhuong 27_929_vongtramhuong 25_929_vongtramhuong

24_929_vongtramhuong

18_929_vongtramhuong

16_929_vongtramhuong

15_929_vongtramhuong

12_929_vongtramhuong

08_929_vongtramhuong

07_929_vongtramhuong